Bar- & parkdienst Info

Heerlijke koffie/cappuccino

Uitsluitend als je bent INGELOGD is het bardienstrooster zichtbaar en kun je dus in schrijven. Wees goed voorbereid en zorg dat je jouw inlog gegevens ( jouw KNLTB-nummer en wachtwoord) bij de hand hebt.

Beste leden van TCH,

Ons clubhuis is vanwege COVID-19 enkele maanden dicht geweest en gaat ook in Oktober weer 3 weken op slot. Aan alle leden die in de vorige periode en deze periode hun bardienst gepland hadden staan, het verzoek om deze bardiensten opnieuw in te vullen. Bardiensten voor het nieuwe seizoen kunnen pas na 1-4-2021 ingevuld worden, hiervoor ontvangt u te zijner tijd bericht per mail.

Bardienst verplicht
Alle leden die op 1 januari 2020 18 jaar of ouder zijn, doen dit tweemaal (2) voor het seizoen 2020/2021. Competitiespelers die zich dit jaar hebben ingeschreven voor de voorjaarscompetitie moeten een extra bardienst draaien, dus drie (3) diensten!

Wanneer je je opgeeft voor de najaarscompetitie zul je nog een bardienst extra moeten draaien. Wanneer dit het geval is, zul je na de bevestiging van de inschrijving een bericht ontvangen van de barcommissie om je in te schrijven.

BELANGRIJKE INFORMATIE

 • Vrijdagavond tijdens de voor-/najaar competitie: Deze dienst staat gepland van 18.00 – 23.59 uur en geldt als 1,5 dienst.
 • Wanneer je een bardienst of alle bardiensten wilt afkopen, verzoeken wij je om een e-mail naar barcommissie@tennisclubhoogland.nl te sturen met in het onderwerp ‘afkopen diensten 2020-2021’. Graag ook in de e-mail vermelden hoeveel diensten je wilt afkopen.

INLOGPROCEDURE
Om te kunnen inschrijven moet je ingelogd zijn op onze website. Uitsluitend dan is het bardienstrooster zichtbaar. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, klik dan tijdig op <WACHTWOORD VERGETEN> en volg de aanwijzingen. De ervaring leert elk jaar dat iedereen razend snel gaat inschrijven. Wees dus goed voorbereid

HOE WERKT DE INSCHRIJVING

 • De inschrijving gaat via onze eigen website www.tennisclubhoogland.nl.
 • Na ingelogd te zijn (noodzakelijk) ga je in het hoofdmenu (=balk bovenin onder de foto) naar <BARDIENST>. Zodra je daar op staat verschijnt onder andere <BARDIENSTROOSTER>. Klik vervolgens hierop. LET OP: in het midden van de homepagina staat ook het woord Bardienst, maar daar moet je niet zijn! Je moet echt in het hoofdmenu zijn.
 • NIEUW: Kies via de PIJLEN links en rechts de JUISTE MAAND waarop je je wilt inschrijven.
 • Zoek de desbetreffende dienst (dag/tijdstip) die je wilt selecteren. Klik op <INSCHRIJVEN> en vervolgens nog een keer op <INSCHRIJVEN> om te bevestigen.
 • Het woord <INSCHRIJVEN> staat aan de RECHTERKANT, dus wellicht moet je naar rechts scrollen (onderaan het scherm) om het te kunnen zien.
 • NIEUW: Wanneer je klikt op de knop <OPEN DIENSTEN>, dan zie je alle open diensten in de desbetreffende maand.
 • NIEUW: Wanneer je klikt op de knop <MIJN DIENSTEN> en je gaat naar de maand waarop je hebt ingeschreven dan zie je jouw opgegeven bardienst.
 •  Na het opgeven van je diensten, krijg je binnen 2 uur een automatisch gegenereerde mail met jouw opgegeven diensten.

PROBLEMEN MET INLOGGEN?
Indien je toch niet kunt inloggen, kun je het beste een tennispartner vragen jouw diensten in te vullen op zijn of haar naam. Dan zijn jouw diensten in ieder geval gereserveerd: later kunnen wij dan in onderling overleg deze diensten omboeken op jouw eigen naam. Mail in dat geval naar barcommissie@tennisclubhoogland.nl. We zullen proberen dezelfde dag, maar in ieder geval z.s.m., je verzoek te verwerken en hierover terug te mailen.

AFKOOP VAN DIENSTEN
Het vrijwillig afkopen van de bardiensten is ook dit jaar weer mogelijk. De kosten hiervoor zijn EUR 35,00 per dienst. Van de afkoopbedragen worden oproepkrachten (leden) voor het vervullen van open plekken in het bardienstrooster betaald.

De spelregels zijn als volgt:

 • Ook als je het lopende jaar hebt afgekocht, moet je dit wederom melden voor het nieuwe seizoen.
 • Wanneer je één bardienst of alle bardiensten wilt afkopen, verzoeken wij je om vóór een e-mail naar barcommissie@tennisclubhoogland.nl te sturen met in het onderwerp ‘afkopen diensten 2020-2021’. Graag ook in de e-mail vermelden hoeveel diensten je wilt afkopen.
 • Je krijgt een bevestiging voor akkoord van de barcommissie.
 • De barcommissie geeft dit door aan de penningmeester en vervolgens krijg je een digitale factuur hierover. Daarop staat de bankrekeningnummer van TCH voor de betaling.

BOETE BIJ NIET AANMELDEN OF NIET OP KOMEN DAGEN
Bij het niet aanmelden of het zonder opgaaf van redenen niet op komen dagen bij een dienst, leidt dit tot een verplichte boete van EUR 45,00 per niet-vervulde cq. gemiste dienst. De barcommissie geeft dit door aan de penningmeester en vervolgens krijg je een digitale factuur hierover. Daarop staat de bankrekeningnummer van TCH voor de betaling.

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE?
Er blijken vaak misverstanden te bestaan over hoe te handelen bij (langdurige) ziekte.
VUISTREGEL: ziekte leidt niet automatisch tot annulering van de bar-/parkdienstverplichting. Sommige mensen zijn ziek en tennissen niet, maar kunnen/willen wél gewoon een bar- of parkdienst draaien. Wie voor het seizoen 2020-2021 meent geen dienst te kunnen draaien, moet te allen tijde contact met één van de barcommissieleden (zie de website voor contactgegevens) opnemen. Dit kan door middel van een mail naar barcommissie@tennisclubhoogland.nl.
Ziekte afspraken uit het verleden worden niet automatisch verlengd voor het nieuwe seizoen. Wie gedurende het seizoen 2020-2021 onverhoopt ziek wordt, dient te allen tijde contact met de barcommissie voor overleg op te nemen.

BIJZONDERE WENSEN OF AFSPRAKEN?
In sommige gevallen worden bijzondere afspraken gemaakt voor het vervullen van afwijkende diensten. Deze afspraken dienen jaarlijks te worden herbevestigd. Als nieuwe barcommissie zijn wij niet van alle gevallen op de hoogte. Daarom hierbij het vriendelijke verzoek om voor de zekerheid contact met ons op te nemen.

DATA PARKDIENSTEN
Om het plannen van de parkdiensten makkelijker te maken zijn dit alvast de data:

 • zaterdagochtend (2020): 26 september, 24 oktober, 7 en 21 november, 12 december.
 • zaterdagochtend: (2021): 6 februari en 6 maart (nog niet mogelijk om in te schrijven).

Wil je inhoudelijk meer weten over de parkdiensten of heb je vragen, neem dan AUB contact op met de parkcommissie. Ze zijn te bereiken via e-mail park@tennisclubhoogland.nl

RUILSERVICE
Het komt regelmatig voor dat mensen ruilen van bar-/parkdienst. Dat is uiteraard prima! Het belangrijkste is immers dat er iemand aanwezig is. Echter, je blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen bar/parkdienst, zolang dit niet is aangepast in het bardienstrooster op de website van Tennisclub Hoogland. Je bar-/parkdienst-ruil dien je via een mail aan de barcommissie door te geven. Stuur de mail in CC ook meteen naar je ruilpartner, dan hebben wij van jullie beiden het e-mailadres. Vermeld duidelijk:

 • Jouw naam, telefoon en jouw oorspronkelijke datum van bar-/parkdienst.
 • De naam, telefoon en de datum van bar-/parkdienst met wie je ruilt. Jij en je ruilpartner krijgen hiervan een bevestiging, de barcommissie past het rooster aan zodat jullie t.z.t. op het juiste moment een herinnering via de e-mail krijgen.

INTERESSE IN EXTRA BETAALDE BARDIENSTEN
Vind je het geen probleem om extra bardiensten te draaien dan stellen wij het zeer op prijs als je dit bij ons kenbaar maakt. Je krijgt EUR 35,- per extra dienst.

INTERESSE OM DE BARCOMMISSIE TE ASSISTEREN
Laat het ons weten, zodat we je kunnen benaderen en bespreken wat je leuk zou vinden en voor welke werkzaamheden je interesse hebt!

CONTACTGEGEVENS
Heb je algemene vragen of opmerkingen over de planning van bar-/parkdiensten? Neem dan contact op met de barcommissie via de e-mail.

Wij rekenen weer op de sportieve medewerking van alle betrokkenen in 2020/2021 en hopen op veel gezellige momenten in en rond ons clubgebouw.

Hartelijke groet,

Namens de barcommissie
Hilde Kraak
Claudia Zinnemers
Kirsti Spruijt
Karin Hofstede

E-mail: barcommissie@tennisclubhoogland.nl

Info bardienst Overzicht