Bar- & parkdienst Info

LOG IN OM HET BARDIENSTROOSTER VAN SEIZOEN APRIL 2019 - MAART 2020 TE KUNNEN ZIEN! Dit kan vanaf 5 februari 2019 vanaf 18.00 uur.

Ga naar het hoofdmenu BARDIENST en dan op BARDIENSTROOSTER, hier kun je je bardienst zoeken en invullen.
Meer informatie vind je hieronder.

Beste leden van TCH,

Het nieuwe tennisseizoen gaat straks weer beginnen. Dit betekent dat de bijna 1.100 (!) bar- en parkdiensten weer moeten worden ingevuld. Alle leden die op 1 januari 2019 18 jaar of ouder zijn, doen dit tweemaal voor het seizoen 2019/2020. Als je een voor- én najaarscompetitie speelt, draai je in totaal vier diensten: één dienst per competitie. Weet je nog niet of je voor- en najaarscompetitie speelt dan schrijf je je gewoon voor 3 bardiensten in en wordt de 4e door jou later ingevuld.

Belangrijke info:
- Vanaf dit seizoen gaan we het anders doen: je kunt je pasje ophalen als je je voor de bar- en/of parkdiensten hebt ingeschreven. Is dit niet het geval dan kunnen we op de dag dat je je pasje komt halen, deze helaas niet meegeven.
- Op dat moment zit er iemand van de barcommissie waar je dan gelijk je bardiensten kan inplannen en kun je alsnog je pasje meekrijgen.
- Instructie bardienst: op 15 april 2019 vanaf 19.30 is er voor de nieuwe leden een inloop waarin ze een instructie kunnen krijgen over de bardienst.
- Bardiensten mogen alleen door leden gedraaid worden i.v.m. de IVA certificaat;

Op deze pagina vind je meer informatie over:
- inlogprocedure
- afkopen van diensten
- ziekte / bijzonderheden
- ruilservice
- contactgegevens

Inlogprocedure:
De inschrijving gaat via deze website.

Vanaf dinsdag 5 februari 2019 om 18.00 uur start de inschrijving.
- Om te kunnen inschrijven moet je ingelogd zijn op deze website, via het <inloggen> button.
- Vervolgens voer je jouw KNLTB-nummer met wachtwoord in. Mocht je wachtwoord vergeten zijn, klik dan op <wachtwoord vergeten> en je ontvang in jouw mailbox een tijdelijk wachtwoord en hiermee kun je een nieuw wachtwoord instellen. De ervaring leert elk jaar dat iedereen razend snel gaat inschrijven. Wees dus goed voorbereid en check vóór 5 februari of je kunt inloggen.
- Het échte inschrijven doe je vervolgens door in het hoofdmenu <Bardienst> te kiezen voor de knop  <Bardienstrooster>. Deze button is pas vanaf 5 februari 2019 zichtbaar èn ook alleen te zien als je ben ingelogd op onze website!
- Klik bovenin de pagina op de maand waarin je de bardienst wil draaien en ga vervolgens naar de datum.
- Klik achter je gekozen dienst op de knop <inschrijven>. In het vervolgscherm staat je naam. Klik vervolgens nogmaals op de getoonde knop <inschrijven> en vervolgens kom je weer terug in het rooster en zie je achter de datum en gekozen tijdstip jouw naam staan.
- Doe nu hetzelfde voor je andere diensten.
- Vergeet niet de data in jouw agenda te noteren.

Heb je problemen met inloggen?
Indien je toch niet kunt inloggen, of wanneer je vanaf 5 februari met vakantie bent, kun je het beste een tennispartner vragen jouw diensten in te vullen op zijn of haar naam. Dan zijn jouw diensten in ieder geval gereserveerd: later kunnen wij dan in onderling overleg deze diensten omboeken op jouw eigen naam. Mail in dat geval naar barcommissie@tennisclubhoogland.nl. We zullen vaak dezelfde dag, maar in ieder geval z.s.m., je verzoek verwerken en hierover terug mailen.

Afkoop van diensten
Het vrijwillig afkopen of het niet aanmelden of het zonder opgaaf van redenen niet opdagen bij een dienst, leidt tot een verplichte afkoopsom van EUR 30,00 per afgekochte, niet-vervulde cq. gemiste dienst. Met de afkoopbedragen worden wij niet rijk, maar betalen we oproepkrachten (leden) voor het vervullen van open plekken in het bardienstrooster. De spelregels zijn als volgt:
- Ook als je het lopende jaar hebt afgekocht, moet je dit weer opnieuw melden voor het nieuwe seizoen;
- Stuur vóór 31 februari 2019 een e-mail aan de barcommissie met jouw vrijwillig verzoek tot afkoop. Vermeld daarbij of je één, twee, drie (of vier) diensten afkoopt;
- Je krijgt een bevestiging van de barcommissie;
- Ook indien je je niet ingeschreven hebt voor je diensten of niet bent komen opdagen voor een ingeschreven dienst, krijg je een mail van de barcommissie;
- De barcommissie geeft dit ook door aan de ledenadministratie en de penningmeester;
- Jij krijgt vervolgens een digitale factuur met de bankrekeningnummer van TCH voor de betaling. Betaling van het gehele bedrag dient uiterlijk binnen een maand plaats te vinden.

Wat te doen bij ziekte?
Er blijken vaak misverstanden te bestaan over hoe te handelen bij (langdurige) ziekte. Vuistregel is: ziekte leidt niet automatisch tot annulering van de bar-/parkdienstverplichting. Sommige mensen zijn ziek en tennissen niet, maar kunnen/willen wél gewoon een bar- of parkdienst draaien. Wie voor het seizoen 2019/2020 meent geen dienst te kunnen draaien, moet altijd contact opnemen met één van de barcommissieleden. Ziekte-afspraken uit het verleden worden ook niet automatisch verlengd voor het nieuwe seizoen.
Wie gedurende het seizoen 2019/2020 onverhoopt ziek wordt, dient altijd contact op te nemen met de barcommissie voor overleg.

Bijzondere wensen of afspraken?
In sommige gevallen worden bijzondere afspraken gemaakt voor het vervullen van afwijkende diensten. Deze afspraken dienen jaarlijks te worden herbevestigd. Wij als nieuwe barcommissie zijn niet van alle gevallen op de hoogte. Neem voor de zekerheid even contact met ons op.

Ruilservice
Het komt regelmatig voor dat mensen ruilen van bar-/parkdienst. Dat is uiteraard prima! Het belangrijkste is immers dat er iemand aanwezig is. Echter, je blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen bar-/parkdienst, zolang dit niet is aangepast in het bardienstrooster op de website van Tennisclub Hoogland. Je bar-/parkdienst-ruil dien je via een mail aan de barcommissie door te geven. Stuur de mail in c.c. ook meteen naar je ruilpartner, dan hebben wij van jullie beiden het e-mailadres. Vermeldt duidelijk:
- Jouw naam, telefoon en jouw oorspronkelijke datum van bar-/parkdienst.
- De naam, telefoon en de datum van bar-/parkdienst met wie je ruilt.
Jij en je ruilpartner krijgen hiervan een bevestiging, de barcommissie past het rooster aan zodat jullie t.z.t. op het juiste moment een herinnering krijgen via e-mail.

Vrijdagavond van de voor- en najaarscompetitie:
Deze dienst staat gepland van 18.00 – 23.59 uur en geldt als 1,5 dienst.

Contactgegevens
Heb je algemene vragen of opmerkingen over de planning van bar-/parkdiensten? Neem dan contact op met de barcommissie via e-mail. 
  barcommissie@tennisclubhoogland.nl

Wij rekenen weer op de sportieve medewerking van alle betrokkenen in 2019/2020 en hopen op veel gezellige momenten in en rond ons clubgebouw.

Hartelijke groet,
Namens de barcommissie

Hilde Kraak
Claudia Zinnemers
Tahnee Saerie
Kirsti Spruijt
Beatrijs Heeres

Data parkdiensten
Om het plannen van de parkdiensten makkelijker te maken zijn dit alvast de data:

 

  • donderdagavond (2019): 4 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli, 1 en 29 augustu
  • zaterdagochtend (2019): 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 2, 16 en 30 november
  •  zaterdagochtend: (2020): 2 februari en 7 maart (nog niet mogelijk om in te schrijven).

Wil je inhoudelijk meer weten over de parkdiensten, mail dan naar Han Eijbergen (Voorzitter) via park@tennisclubhoogland.nl.

Info bardienst overzicht