Het lesreglement

Voor het volgen van lessen gelden er een aantal zaken waar je rekening mee kunt/moet houden. Deze regels gelden voor zowel groeps- als privélessen.

 • De lessen zijn uitsluitend voor leden van de vereniging.
 • De tennislessen worden in een serie van een half tennisseizoen gegeven.
 • In overleg kun je ook nog een serie van 5 of 10 lessen krijgen, mits hier ruimte voor is.
 • Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur 25 minuten.
 • De lessen worden wekelijks gegeven op een vast tijdstip.
 • Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.
 • De cursist meldt zich aan voor het aantal weken dat bij de cursus staat aangegeven en is daardoor verplicht het totale cursusgeld te voldoen.
 • De kosten voor de serie lessen dient voor aanvang bij de 2e les bij de leraar te worden voldaan.
 • Bij het niet opkomen dagen van de cursist op een afgesproken les, wordt deze les als gegeven beschouwd.
 • Als de cursus door de cursist voortijdig moet worden afgebroken vindt er geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte gezocht worden voor de resterende weken. Indien de trainer verhinderd is komt er een vervanger of de training wordt, in overleg, op een later tijdstip ingehaald.
 • Indien er door externe omstandigheden (bv. slecht weer) niet kan worden getraind, kan de les maximaal 2 keer worden ingehaald. De rest is voor rekening van de cursist. De trainer zal indien dit mogelijk is de cursist hiervan vooraf op de hoogte stellen via telefonisch contact of via e-mail. Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, worden niet ingehaald.
 • Trainingen die worden gemist zijn voor eigen rekening. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd.

Alle informatie over de lesduur en de lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. De trainers hebben het recht om druk- en/of schrijffouten te corrigeren en zullen hun cursisten hiervan op de hoogte brengen. Het geven van de privé tennislessen valt niet onder de verantwoordelijk van Tennis Club Hoogland.

Joël van Ark (Hoofdtrainer)
Tel: 06-23196963
  trainer@tennisclubhoogland.nl

Trainingen Info Overzicht