Oproep: 2 nieuwe bestuursleden

Het bestuur zoekt 2 nieuwe bestuursleden! Dus heb je altijd al mee willen denken over het beleid en de visie van TCH en je actief in willen zetten voor onze mooie vereniging? Dan is dit je kans.

Door het vertrek van Judith Horst (algemeen bestuurslid) en Jet van Elferen (secretaris) zijn er twee vacatures ontstaan in het bestuur van TCH.

1. Algemeen bestuurslid:
Focus op vrijwilligersbeleid en accommodatie/inrichting.

2. Secretaris:
Secretariële ondersteuning van het bestuur, met focus op communicatie en werving en behoud nieuwe leden.

Uiteraard zijn de taken in overleg aan te passen. Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie: laat het ons weten door een mail te sturen naar bestuur@tennisclubhoogland.nl

Leden projectgroep rookbeleid TCH:
Tijdens de ALV stond het rookbeleid van onze vereniging op de agenda. Dit leidde tot veel discussie waaruit blijkt dat dit onderwerp erg leeft onder de leden. Er is in de vergadering besloten om een projectgroep samen te stellen die het rookbeleid verder uitwerkt. In de vergadering hebben zich 4 leden aangemeld om hier verder vorm aan te geven. Om een goede afspiegeling van de leden te hebben in de projectgroep, zou het goed zijn als er ook nog enkele rokende leden zich hierbij aansluiten.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar:
bestuur@tennisclubhoogland.nl

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws overzicht