COVID-19

Op deze pagina informeren wij u over de status rondom COVID-19 en tennis.

Lees hier alles over de nieuwe regels omtrent het trainen en vrijspelen vanaf 11 mei!

We mogen weer de baan op! Om alles in goede orde te laten verlopen zijn de onderstaande regels opgesteld n.a.v. de richtlijnen van de KNLTB en NOC/NSF. Ze zijn voor gelegd aan de gemeente. Lees deze zorgvuldig, het zijn helaas veel regels en aandachtspunten, wanneer we hier met elkaar op een zelfbewuste manier mee omgaan, zal de volgende stap naar versoepeling mogelijk snel opvolgen. Zoals onze premier zich uit: Beter voorzichtigheid nu, dan spijt achteraf.

Bespreek deze richtlijnen ook goed door met jullie kind(eren). Kinderen mogen alleen onder toezicht vrijspelen, dus laat kinderen niet naar de baan gaan als je niet zeker weet of er toezicht is. Voor de jeugd is op zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 ruimte gecreëerd om af te hangen. Voor die momenten zijn toezichthouders georganiseerd. Door de weeks zijn trainers aanwezig van 15:00 tot in de avond, echter zijn er weinig banen beschikbaar ivm training.

Richtlijnen 11 mei 2020

De richtlijnen voor vrijspelen op het tennispark van Tennisclub Hoogland, vanaf 11 mei 2020 en tot nader order:

 • Senioren van 19 jaar en ouder mogen enkel 1 op 1 (enkelspel) vrij spelen.
  • Voorbeeld: Ingo en Vera de Boer mogen samen met hun kinderen de baan op.
  • Voorbeeld: Maaike/Jeroen Blansjaar mogen mixen tegen Nicole Pijpers/Taco Pijpers.
  • Uitzondering: huishoudens kunnen met vier personen de baan op.
  • Partners mogen tegen een ander partner stel spelen, dus ook met zijn vieren de baan op.  
  • Alle andere vormen van dubbels zijn niet toegestaan.
 • Je komt alleen naar het park als je een baanreservering hebt. 
 • Een baan ‘Afhangen’ kan uitsluitend online via onze website. Wij hebben een video gemaakt met daarin stap voor stap uitleg over hoe het inloggen op de website en online afhangen werkt. Handleidingen zijn hier te downloaden. Link voor de video is hier.
 • Het clubhuis is gesloten. Het afhangbord is buiten gebruik. 
 • Thuis plassen, water tappen, douchen, omkleden, etc. 
 • Betreed het park voorzichtig, neem de 1,5 meter in acht.
 • Je kunt vanaf 1 dag van tevoren online een baan afhangen. Hiervoor is gekozen omdat:  
  a) langer van tevoren de mogelijkheid bieden wellicht oneerlijk is voor sommigen; 
  b) langer van tevoren openstellen wellicht meer “no shows” oplevert.  
  Dit wordt secuur gemonitord, als er reden is om dit te wijzigen, zullen we dit doen en communiceren. 
 • Iedereen kan slechts 1x per dag afhangen, wederom om iedereen een gelijke kans om te spelen te geven.
 • Onverhoopt toch verhinderd nadat je al een baanreservering hebt gemaakt? Verwijder je boeking dan zodat je plek gereserveerd kan worden door anderen. Dit verwijderen kan via de website.  Zie instructies op de pagina online afhangen.
 • Je bent niet eerder op het park dan 10 minuten voor je baanreservering start. 
 • Je bent niet langer op het park dan tot 10 minuten na afloop van je baanreservering. 
 • Vanaf 13 jaar: houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Probeer bij het betreden van de banen, de deurgrepen niet met de blote handen aan te raken. Handen in de mouw of met de elleboog of anderszins creatief. 
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan en wissel van baanhelft met de klok mee. 
 • Gebruik bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld harde regenval, gezond verstand en houdt de landelijk geldende richtlijnen aan. Schuilen op het terras is niet mogelijk. Mogelijk wel onder de overkapping voor het terras en voor de voordeur. Houdt de richtlijnen in acht!

Let op: voor jeugdleden gelden er andere regels.

Tot en met 12 jaar: Zij mogen met maximaal 4 spelers per baan vrij spelen, dit moet altijd onder het toezicht van een toezichthouder zijn (de tennistrainers in ons geval en in het weekend vrijwilligers). 

13 tot en met 18 jaar: enkel 1 op 1 (enkelspel) vrij spelen en uitsluitend met toezicht.

Email update 9 mei 2020

Hallo leden,
We willen je op de hoogte houden van de vorderingen met betrekking tot vrijspelen en trainingen op TCH. Want we snappen dat gezien de berichtgeving veel van jullie staan te trappelen om weer de baan op te gaan.
Op dit moment zijn we de richtlijnen van de KNLTB aan het vertalen naar tennisclub Hoogland. Daarnaast zijn we het online afhangen aan het instellen aan de hand trainingsrooster die we van onze trainers krijgen. Want afhangen zal alleen digitaal vanuit huis of telefoon mogelijk zijn. Die instructies zijn bijna klaar.

Het clubhuis blijft tot nader order dicht, het wc-blok zal voor nood beschikbaar zijn, maar we gaan iedereen verzoeken thuis te plassen, douchen en vanuit huis water mee te nemen.Een paar uitgangspunten willen we graag alvast met jullie delen:
Streven is om vanaf 11 mei het park open te stellen voor vrijspelen en training voor alle leeftijden, onder de volgende voorwaarden.
·      Gebruik gezond verstand en volgt de landelijke richtlijnen
·      Senior spelers mogen met maximaal 2 spelers (enkelspel) de baan op
o   Uitzondering: vanuit hetzelfde huishouden mag er met 4 spelers gebruik gemaakt worden van 1 baan.
o   Stellen/partners mogen ook met 4 spelers de baan op, wanneer je alleen met je eigen partner speelt.
·      Tijdens training kunnen 4 leden les krijgen op een baan, waarbij door trainers en spelers gelet wordt op 1,5 meter afstand houden.
·      Afhangen kan alleen digitaal via de website. (Instructietekst en video volgen). Afhangen via app wordt onderzocht.
·      Je komt alleen naar de club als je een baanreservering hebt staan.
·      Voor jeugdspeler tot en met 12 gelden niet de 1,5 meter restricties, uiteraard dienen zij wel veelvuldig handen te wassen en de hygiene maatregelen volgen.
·      Voor jeugdspelers 13 tm 18 gelden dezelfde maatregelen als bij senioren.
·      Jeugdspelers van 12 tm 18 kunnen alleen vrijspelen onder toezicht van trainers/toezichthouders
·      Senioren kunnen vrijspelen zonder toezichthouders. 

Het geeft richting aan wat jullie kunnen verwachten, maar is nog niet volledig!
We zijn met de organisatoren van de racketochtend en avond in gesprek of en hoe we die kunnen opstarten.
Morgen (zondag 10 mei) zullen we jullie de definitieve richtlijnen en instructies mailen. We bedanken je voor het geduld en hopelijk tot snel op de club!

Met sportieve groet,
Martin, Ronald en Jeroen
Bestuur TCH

Email update 22 april 2020

De jeugd mag weer de baan op!

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van trainers en/of toezichthouders aangesteld door de vereniging. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. 

Omdat wij als vereniging er verantwoordelijk voor zijn dat alles volgens de regels verloopt, vragen wij jullie om deze mail heel goed te lezen en te bespreken met uw kind!
Onderaan de pagina vindt u nog enkele documenten ter verduidelijking van de richtlijnen.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten laten gaan; 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
 • Was je handen minimaal 20 seconden met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen; 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis. 

Start trainingen jeugdleden
We beginnen met het opstarten van de trainingen volgens het zomerrooster.
Joël en Maxime zullen de jeugdleden uitnodigen. De trainingen vinden plaats op basis van de volgende richtlijnen:

Kom alleen naar TCH wanneer er voor jou een training, of activiteit gepland staat!
Blijf na de training of activiteit NIET hangen of kletsen, maar ga direct naar huis. 

Belangrijke regels!
Er dient een strikte scheiding te zijn tussen de kinderen t/m 12 en jeugd van 13 t/m 18. Daarom gelden de volgende regels voor deze leeftijdsregels:

Jeugd t/m 12 jaar:

 • Maximaal 6 kinderen per baan. 
 • Voor jeugd tot en met 12 jaar gelden geen afstand restricties. De trainer blijft wel op 1,5 meter afstand.
 • Banen 5,6, en 7 zijn voor hen beschikbaar (zij mogen dus niet tennissen op baan 1 t/m 4)
 • Bij de trainingen de baan op via baan 5 en de baan af via baan 7 (zie plattegrond looproute)

Jeugd 13 t/m 18:

 • Maximaal 4 jongeren per tennisbaan.
 • Voor jeugd 13 tot en met 18 jaar gelden de regels met betrekking tot 1,5 afstand. 
 • Banen 1 t/m 4 zijn voor hen gereserveerd (zij moeten dus niet tennissen op baan 5, 6, 7)
 • Bij training de baan op via baan 1 en de baan verlaten via baan 4 (zie plattegrond looproute)

Overige regels die gelden:

 • De trainer(s) of de toezichthouder is verantwoordelijk voor de routing van aankomende en weggaande jeugd
 • Tussen de trainingen door wordt er 5 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en tijd hebben om elkaar af te wisselen.
 • De trainer(s) draagt plastic handschoenen. 
 • De trainer(s) houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen.
 • Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les. 
 • Wissel de gebruikte trainingsballen elke dag. Per kleur bal wordt 1 ton gebruikt en voor 
 • Elke groep van dezelfde kleur op dezelfde dag een nieuwe ton. Dit hoeven niet telkens nieuwe ballen te zijn. Bij gebruikte ballen moet er minimaal 1 dag tussen zitten voordat er weer mee gespeeld mag worden. 
 • Leenrackets worden meteen na gebruik gedesinfecteerd. 
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek. 
 • Zorg dat kinderen voor het sporten thuis naar het toilet gaan. De toiletten zijn in principe niet te gebruiken.
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives. 
 • Wissel van baanhelft met de klok mee. 
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan. 
 • Ouders/verzorgers en/of begeleiders mogen het park niet op. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van geestelijke of lichamelijke begeleiding. Overleg in dit geval met de trainer (trainer@tennisclubhoogland.nl). 
 • Lees de richtlijnen voor het gebruik van het tennismuurtje.
 • Lees de richtlijnen voor het gebruik van de minibaan.

Inloopuurtje voor (niet)leden
Naast de training willen wij voor (niet)leden een inloop-uurtje aanbieden. Dat vindt dagelijks plaats van 14:00 tot 14:50 plaats. Om daar gebruik van te maken kun je je aanmelden via de: nietleden@tennisclubhoogland.nl . Kom niet naar de club wanneer je niet aangemeld bent. De trainer(s) en/of toezichthouders dragen zorg voor verdeling van de banen en aankomst/vertrek. Ook voor het inloopuurtje gelden dezelfde richtlijnen, zoals hierboven vermeld zijn.

Vrijwillige toezichthouders gezocht
In een later stadium willen we het vrijspelen uitbreiden. Echter, dit kan alleen onder begeleiding/toezicht. Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers. Die eventueel dagdelen (met name in het weekend of na de trainingen) beschikbaar willen zijn. Wie interesse heeft kan zich aanmelden via tcjeugd@tennisclubhoogland.nl

Meer informatie & vragen?

Downloads:

Info COVID-19 Overzicht