Competitie

Na het goede nieuws dat we weer kunnen dubbelen, heeft de KNLTB ook meer bekend gemaakt over de competitie in 2020. Wij zullen jullie vanuit de Technische Commissie snel verder berichten over de inschrijving en organisatie, maar willen alvast het volgende met jullie delen en aan jullie vragen:
 
1. Denk met je opgegeven voorjaarsteam na over deelname aan dezelfde competitie in het najaar;
2. Bekijk de data voor de speeldagen en overleg met je team goed over de beschikbaarheid zodat je alle dagen een compleet team kunt hebben;
3. Lees onderstaande communicatie van de KNLTB goed door en houd de website van onze vereniging www.tennisclubhoogland.nl en je mail goed in de gaten voor verdere instructies voor wat betreft het inschrijven
 
We hopen dat alle teams die zich voor de voorjaarscompetitie hadden ingeschreven ook meedoen in het najaar. Natuurlijk kan het zijn dat een team om bepaalde redenen besluit om in het najaar niet mee te doen. Dit biedt dus ook de mogelijkheid om nieuwe teams in te schrijven als de ruimte op jouw vereniging dit toelaat.   
 
Met sportieve groet,
 
De Technische Commissie (TC) 
Daan, Natasha, Pim en Tom
 
Informatie vanuit KNLTB
Of de KNLTB Competitie 2020 in het najaar definitief door kan gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke omvangrijke competities te spelen. De KNLTB volgt hierbij de maatregelen en adviezen van het kabinet en het RIVM. We hebben ook scenario's klaarliggen waarbij we bijvoorbeeld de startdatum opschuiven, om de week spelen of in kleinere poules spelen. Hoe dan ook, het belooft een uniek competitieseizoen te worden! 

Hoe ziet de KNLTB Competitie 2020 er uit?
We gaan er nu vanuit dat officiële cluboverstijgende wedstrijden in september weer zijn toegestaan en dat de KNLTB Competitie 2020 dan kan starten. Voor de verschuiving van de competitie geldt dat dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw worden aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie. Hierdoor is de KNLTB Competitie 2020 voor alle spelers, ook de tennissers in de speelsterkte 1-4, een aantrekkelijke competitie. Er wordt niet gespeeld om promotie/degradatie. Klik hier voor een overzicht van alle speeldata. 
Nieuws Overzicht