Bestuursbesluit barreglement

Lees hier alles wat je moet weten over de nieuwe besluiten die het bestuur heeft genomen betreffende het barreglement 2021.

Ondanks dat we nog midden in de beperkingen van de Corona pandemie zitten heeft het bestuur samen met de barcommissie nagedacht over het barreglement vanaf 1 april 2021.

In de periode voor de Corona is gebleken dat het helaas zeer lastig was om de barbezetting sluitend te krijgen. TCH heeft bewust gekozen om samen met de leden de barbezetting in het clubhuis te verzorgen.

V
anwege de onzekerheid wanneer het is toegestaan de bar weer te openen, willen wij jullie toch vragen jullie bardiensten vanaf 1 april weer in te plannen. Hiervoor krijgen jullie binnenkort een uitnodiging van de barcommissie.

Om dit voor een ieder zo goed mogelijk te regelen zijn de volgende aanpassingen in het bestuur besproken en besloten.

Regels voor een vernieuwd barreglement:

 • Ieder lid van TCH van 18 jaar en ouder wordt verplicht 3 bardiensten per jaar te draaien. Uitzonderingen zijn: Bestuur, Ereleden, Leden van Verdienste, Trainers, Leden van de Barcommissie en de Ledenadministratie.
 • Ook parkdiensten dienen 3x per jaar vervuld te worden.
 • Leden van 80 jaar en ouder worden vrijgesteld van bardiensten/parkdiensten. Uiteraard mogen ze wel vrijwillig 1 of meer diensten doen. Sommige leden vinden het een sociaal uitje.
 • Leden tussen 75 en 80 jaar hoeven nog 1 dienst te vervullen. Leden tussen 70 en 75 jaar vervullen nog 2 diensten. Peildatum is 1 april.
 • Bij een tekort aan “personeel” zullen leden die zowel aan de voorjaars- als ook de najaarscompetitie 4 diensten moeten draaien.
 • Op competitiedagen wordt er geen bardienst gedraaid door leden die op die dag competitie spelen.
 • Afkoop van bardiensten ontmoedigen door het bedrag per dienst te verhogen naar €45 per dienst.
 • Boete voor niet opkomen verhogen naar €50 per dienst.
 • Extra bardiensten belonen met €40 per dienst.
 • Alle uitgevallen diensten dienen op een ander moment te worden ingehaald.
 • Leden die langdurig geblesseerd of ziek zijn en dit hebben gemeld bij de penningmeester kunnen bij het bestuur een verzoek indienen om gedurende die periode vrijgesteld te worden van bardiensten/parkdiensten.
 • Nieuwe leden en leden die in het seizoen 18 jaar worden eerder inschakelen voor bardiensten.

Procedure bij het inschrijven van de bardiensten/parkdiensten:

 • Er komt een periode van voorinschrijving van 1 week voor dames vanaf 60 jaar en ouder zodat zij de gelegenheid hebben met name de ochtenddiensten in te vullen. Ze hoeven daar natuurlijk geen gebruik van te maken.
 • Gedurende deze periode kunnen de diverse toernooicommissies alsmede de TC de diensten tijdens toernooien en competitiedagen invullen met door hen aangestelde leden (uiteraard in overleg met deze leden). Het grote voordeel hiervan is dat er dan ervaren en gemotiveerde mensen achter de bar staan. Voorkomt grote wachtrijen, ergernis en zal de baromzet verhogen. De bar is tenslotte een visitekaartje van de club. Liefhebbers hiervoor dienen zich van te voren bij de verschillende commissies aan te melden.
 • Na deze periode krijgt de rest van de leden de gelegenheid hun diensten in te vullen.
 • Na 2 weken wordt een herinnering gestuurd naar degenen die zijn/haar diensten nog niet heeft ingevuld.
 • Indien na weer 2 weken nog niet voldaan is aan deze verplichting dan heeft de Barcommissie toestemming deze leden in te delen op de dan nog openstaande plekken.

Samen met alle leden kijken we uit naar een nieuw en sportief tennisseizoen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur TCH

 

Nieuws Overzicht