Toss-ochtenden woe/vrij 09.30 uur

Naast de drukbezochte racketavond op maandag is er ook de wekelijkse tossochtend. Deze vindt afwisselend plaats op woensdag of vrijdag om 9.30 uur. Start 1 oktober.

Naast de drukbezochte racketavond op maandag is er ook de wekelijkse tossochtend. Deze vindt afwisselend plaats op woensdag of vrijdag om 9.30 uur. Er blijkt niet alleen belangstelling bij ouderen, maar ook bij anderen, die bijvoorbeeld thuis werken en best eens een ochtend sportief willen beginnen. Voor nieuwe leden ook een mooie kans om anderen te leren kennen!

Je kunt individueel – dus zonder tennispartner of groepje – naar de tossochtend gaan: je wordt door ons "gekoppeld" aan anderen. Het voordeel van de tossochtend is dat er banen zijn gereserveerd voor de deelnemers en dat je niet hoeft af te hangen! De tossochtend vindt wekelijks plaats wisselend op woensdag of vrijdag om 9.30 uur, en wel de even weken op woensdag en de oneven weken op vrijdag. Vooralsnog beschikken wij over twee gereserveerde banen, zodat er zeker acht personen kunnen deelnemen. Mocht er meer belangstelling zijn, dan kunnen wij eventueel een extra baan afhangen.

Wil je deelnemen?
In verband met corona geldt de volgende aanmeldprocedure.

- Meld je - uiterlijk om 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de tossochtend – aan bij Guus Herbschleb, bij voorkeur via WhatsApp, tel. 06 – 51 26 36 87, eventueel via e-mail GH@xs4all.nl. Registratie gaat in volgorde van binnenkomst.
- De eerste acht personen krijgen een bevestiging en zijn dus zeker van deelname.
- Als er meer belangstellenden zijn (bijvoorbeeld twaalf personen), dan gaan wij proberen een extra baan af te hangen. Als dat lukt, krijgen ook zij een bevestiging. Als blijkt dat er structureel wekelijks meer belangstelling is, kunnen wij ook geleidelijk de tossfaciliteiten uitbreiden.
- Uiteraard kun je ook al langer van tevoren je aanmelden voor één of meer tossochtenden. Zo ben je zeker van deelname.
- Ben je toch verhinderd, dan dien je dat uiteraard tijdig te laten weten.

De tossochtend
- Zorg ervoor dat je uiterlijk even vóór 9.30 uur aanwezig bent.
- Leg jouw tennispas op de bar, zodat wij weten hoeveel mensen aanwezig zijn.
- Door de tennispasjes "blind" te rangschikken worden de groepjes samengesteld.
- Afhankelijk van het aantal deelnemers kan het gebeuren dat er een groepje van twee, drie of vijf personen is. De indeling blijkt na het husselen van de pasjes. Dit vraagt wat souplesse bij de deelnemers.
- Je gaat naar de gereserveerde baan en kunt net zo lang spelen als je wilt. Er wordt dus niet ieder half uur gewisseld, zoals op de racketavond.
- Na afloop is uiteraard de bar open voor napraten en een kop koffie/thee of iets anders.

De komende tossochtenden in 2021
- Vrijdag 1 oktober
- Woensdag 6 oktober
- Vrijdag 15 oktober
- Woensdag 20 oktober
- Vrijdag 29 oktober
- Woensdag 3 november
- Vrijdag 12 november
- Woensdag 17 november
- Vrijdag 26 november
- Woensdag 1 december
- Vrijdag 10 december
- Woensdag 15 december
- Vrijdag 24 december
- Woensdag 29 december

Tot slot
Wij hopen dat op korte termijn aanmelding vooraf niet meer nodig zal zijn. Wij staan open voor commentaar en suggesties om eventueel de tossochtend verder te perfectioneren.
We horen graag van je!

Namens de commissie racketavond/tossochtend,
Guus Herbschleb, tel. 06 – 51 26 36 87

25/09/2021

 

Nieuws Overzicht