Padelbanen op TCH?

Padel groeit hard in Nederland. Steeds meer mensen ontdekken hoe leuk deze sport is. adel is en raken verslaafd. Daarom besloot ook het bestuur van TCH te onderzoeken of het mogelijk is om padelbanen te realiseren.

Het afgelopen jaar heeft een commissie onderzoek gedaan Deze commissie bestaat uit leden met de benodigde deskundigheid. Zij hebben zich laten bijstaan door Het GeluidBuro dat om te beginnen een quick-scan heeft gemaakt vanwege de relatief korte afstand tot omliggende woningen en de te verwachten geluidshinder vanaf de padelbanen. Verder is er contact geweest met de gemeente en de provincie over de benodigde vergunningen.

In het onderzoek kwamen diverse aspecten aan de orde:

  • Draagvlak onder de leden?
  • Locatie: is er ruimte voor padelbanen?
  • Financiën: kan TCH dit financieren?
  • Bestemmingsplan: past padel binnen het huidige bestemmingsplan?
  • Bouwkundig: kunnen we een bouwvergunning krijgen?
  • Geluidstechnisch: krijgen we hiervoor een vergunning, rekening houdend met de omgeving?

De eerste punten leveren geen problemen op. Het plan is toegelicht tijdens de ALV en er is veel vraag naar uitbreiding met padelbanen. Een locatie is ook gevonden, namelijk achter de kantine op de plek van de huidige tennismuur en naast baan 1 parallel hieraan. Hierbij is rekening gehouden met zoveel mogelijk afstand tot de omliggende woningen. We kunnen de padelbanen in principe financieren. De verwachting is dat uitbreiding met padel zal leiden tot extra ledenaanwas, vooral van jongere leden, en dus extra inkomsten voor de vereniging. Aanleg past binnen het bestemmingsplan.

De problemen ontstaan bij het verkrijgen van een omgevings-/bouwvergunning. De gemeente Amersfoort zal zich bij het verlenen van de vergunning laten adviseren door de provincie op het gebied van geluid.

Geluidshinder door padelbanen? Dit staat in de quick-scan:
"Bij padel en tennis is er sprake van kortstondig contactgeluid van de bal tegen het racket en van de bal tegen de wanden. Het geluid (pok-pok) heeft daardoor een impulsachtig karakter. Dit wordt als extra hinderlijk beschouwd.

In de provincie spelen momenteel veel problemen met padelbanen. Omwonenden worden gek van het geluid ook al ligt dat binnen de norm. Geluidsbeleving is subjectief en verschilt per persoon. Over het algemeen wordt de menselijke maat rond geluidsproblemen in de provincie steeds serieuzer genomen, vooral door de gemeenten die per slot van rekening de vergunning moeten afgeven. Als de banen in gebruik zijn, dus achteraf, kan er pas echt worden gemeten wat de werkelijke geluidsniveaus zijn. De provincie gaat hierop handhaven.

Alleen met maatwerkvoorschriften (schermen) zou TC Hoogland net aan de norm kunnen voldoen waarbij er geen enkele speling meer is. Onze marges zijn bijzonder klein, ook na toepassing van geluidsschermen. Er zijn teveel factoren van toepassing die op het meetmoment een rol spelen zoals windrichting en intensiteit gebruik door tennissers

Het blijkt dat de gemeente Amersfoort voor beoordelingen van vergunningen waarin geluid een belangrijke rol speelt, zich laat adviseren door de provincie. Dat is dan met name door de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst). De verwachting is dat de provincie de gemeente zal adviseren geen vergunning af te geven.

Advies van de commissie en besluit van het bestuur
Op grond van de uitkomsten adviseert de commissie, gezien de grote financiële risico’s en de te verwachten juridische en imagoproblemen met de omgeving de padelbanen niet aan te leggen en geven zij de opdracht terug aan het bestuur.

Het bestuur heeft dit advies overgenomen. Dit betekent helaas dat er op het terrein van TC Hoogland geen padelbanen gerealiseerd gaan worden. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

 

 

 

 
Nieuws Overzicht