Contributies worden geïnd via Club Collect

Al enkele jaren innen wij de contributies, trainingslesgelden en afkoop bardiensten via Club Collect www.clubcollect.com.nlMeestal gaat dit goed. Niet altijd. Hoe gaat het in zijn werk?

Je leest het hier.

De penningmeester zet rekeningen voor contributie, afkoop bardiensten, trainingslessen uit ons boekhoudsysteem door naar Club Collect.

Club Collect benadert de leden met een mail. Via de link in de mail kan worden gekozen hoe wordt betaald. Contributies bijvoorbeeld kunnen ineens of in 4 termijnen worden betaald.

Als niet wordt betaald volgen herinneringen via de mail en via de mobiele telefoon. Zo nodig meerdere herinneringen. Als dat niet leidt tot betaling, dan zou een laatste stap kunnen zijn dat wij de ledenpas blokkeren en melding doen bij de KNLTB of de factuur naar een incassobureau sturen. Dat willen wij te allen tijde voorkomen.

Het bestuur heeft daarom besloten de mensen die een betalingsachterstand hebben, persoonlijk te bellen en te vragen om betaling.

Uit die gesprekken blijkt, dat mensen Club Collect niet altijd herkennen en denken dat het een spambericht is. Zij verwijderen die dan. Ook gebeurt het, dat het mailprogramma de mails direct naar de spambox verplaatst.

Daarom willen wij jullie via de nieuwsbrief informeren over Club Collect. Op de website www.clubcollect.com/nl staat FAQ. Via die knop kun je antwoord krijgen op eventuele vragen.

 

 

Nieuws Overzicht