Opvolger Parkcommissie gezocht

Wil jij meehelpen ons park in stand te houden? Na 29 jaar gaat Han Eijbergen stoppen met zijn activiteiten voor de parkcommissie. Hij laat een prachtig onderhouden park achter. En om dat zo te houden zijn we op zoek naar een opvolger(s).

Na 29 jaar gaat Han Eijbergen stoppen met zijn activiteiten voor de parkcommissie. Hij laat een prachtig onderhouden park achter. Dat geldt zowel voor de banen als de terrassen en het groen rondom.

Han is niet alleen bij TC Hoogland actief maar ook bij veel andere Hooglandse organisaties. Nu gaat hij ook als mentor aan de slag bij zijn oude werkgever, Arcadis. Al met al moet hij kiezen en dat begrijpen we heel goed. Jammer voor ons, maar een bijdrage van 29 jaar, daar mogen we heel blij mee zijn.

Wij zoeken een opvolger. Het is mogelijk zijn werkzaamheden op te splitsen en te verdelen over meerdere personen.

Om welke taken gaat het?

 • Voorzitter van de parkcommissie. Deze stelt jaarlijks een begroting op en stuurt hier financieel op na goedkeuring door het bestuur. De voorzitter onderhoudt contact met andere commissies en het bestuur en overlegt over activiteiten die een raakvlak hebben met het park (denk aan het clubgebouw).
 • Overleg met de trainers tijdens de winterperiode over baangebruik.
 • Elk jaar plannen en begeleiden van 12 parkdiensten op donderdagavonden en zaterdagochtenden.
 • Contacten onderhouden met bedrijven:
  - over het groot onderhoud van de banen;
  - over het twee keer per jaar reinigen van de banen;
  - over het groenbeheer;
  - over storingen in de verlichting.
 • Contact met de gemeente over vergunningen en onderhoud bomen en beplanting aan de buitenzijde van het park.
 • Plannen en monitoren van het baanonderhoud met eigen machines door de banenploeg (twee van onze leden).
 • Plannen en begeleiden van snoeiwerkzaamheden door de eigen snoeiploeg (drie van onze leden).
 • Diverse onderhoudswerkzaamheden:
  - maaien van het gras met eigen machine (10 tot 15 keer per jaar);
  - onderhoud beplanting in groeiseizoen, ruimen van blad e.d. aanvullend op de parkdiensten;
  - controle op en ruimen van zwerfvuil;
  - regelmatig schoonblazen van banen en instrooien van zand op schrale plekken;
  - controle van en op goede hoogte houden van netten;
  - onderhoud van eigen machines;
  - onderhoud van banken, meubilair, vlaggen, hekwerk etc.
  - inkoop van diverse materialen (instrooizand, verf, reiniger e.d.)

Al met al is Han regelmatig te vinden op ons park. En dat heeft hij altijd met plezier gedaan.

Is dat ook iets voor jou? Of zou je een of meer van genoemde taken willen overnemen? Wil je er eerst meer over weten? Han vertelt er graag meer over. Hij stopt per januari 2024 en is ook daarna beschikbaar voor overleg.

Laat het weten aan het bestuur via bestuur@tennisclubhoogland.nl

 
Nieuws Overzicht