Accommodatie

De accommodatie commissie regelt de zaken die het clubhuis betreffen. Als er iets kapot is of vervangen moet worden, kan dat bij hen gemeld worden. Zij bekijken wie het probleem kan oppakken. Maar ook andere zaken die de accommodatie aangaan wordt door de commissie opgepakt.

  accommodatie@tennisclubhoogland.nl

Leden commissie
Joop de Jager  (voorzitter)