Het bestuur

Het bestuur van Tennis Club Hoogland geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Daarnaast heeft het bestuur ook een verbindende rol tussen commissies en leden onderling. De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

Algemene bestuurstaken:

 • deelname aan bestuursvergaderingen;
 • bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan;
 • overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn;
 • bestuur sluit zelfstandig of na goedkeuring van de ALV arbeidsovereenkomsten af en zegt ze op;
 • het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de betaalde krachten en voor het voeren van functioneringsgesprekken;
 • is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden;
 • zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden;
 • begeleidt nieuwe bestuursleden;
 • laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen;
 • luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het verantwoordelijk bestuurslid;
 • onderhoudt contacten met (de accountmanager van) de KNLTB en gemeente.

Het goed functioneren van Tennis Club Hoogland staat of valt met de inzet van leden en daar zijn we als leden gezamenlijk verantwoordelijk voor. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vereniging ligt bij de algemene ledenvergadering, die voor de uitvoering van haar besluiten een bestuur heeft gekozen. Eenmaal per jaar, meestal in januari legt het bestuur rekening en verantwoording af en presenteert voor komend jaar het voorgenomen beleidsplan tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).

NIEUW interim BESTUUR!Wij hebben een nieuw (tijdelijk) bestuur. Alle leden konden via een digitale stemming hun stem uitbrengen. Het bestuur werd met 119 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.

Hoofdtaak:

Naast alle lopen bestuurszaken heeft dit bestuur zichzelf als hoofdtaak gesteld om een nieuw bestuur samen te stellen. De bedoeling is om het nieuwe bestuur op de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2021 aan de leden te kunnen presenteren.

Samenstelling interim bestuur:

Martin van Veen Voorzitter voorzitter@tennisclubhoogland.nl
Ronald Ostermann Penningmeester penningmeester@tennisclubhoogland.nl
Rob Ipenburg Lid bestuur bestuur@tennisclubhoogland.nl
René Heijmeskamp Lid bestuur bestuur@tennisclubhoogland.nl
Johan van de Vijzel Secretariaat secretariaat@tennisclubhoogland.nl

Kandidaten kunnen zich melden via: secretariaat@tennisclubhoogland.nl

Beschikbare functies:
1. Voorzitter
2. Penningmeester
3. Secretaris
4. 2 Algemene bestuursleden