Lidmaatschap

Meer informatie over het lidmaatschap, de kosten, wanneer je kan spelen en de opzegging van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap van Tennis Club Hoogland loopt van 1 april tot en met 31 maart en wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

Tennis Club Hoogland kent drie soorten leden/lidmaatschappen (excl. lesgelden):

Leden: Leeftijd: Contributie:
Senior vanaf 18 jaar € 185,-
Junior A 6 t/m 12 jaar € 85,-
Junior B 13 t/m 17 jaar € 110,-
Studenten* in opleiding, woonachtig buitenshuis € 110,-

- Een junior B wordt senior in het jaar dat hij/zij 18 jaar wordt.
- Een junior A wordt junior B in het jaar dat hij/zij 13 jaar wordt.
- Kosten voor lessen zijn niet in de contributie inbegrepen.
- Bovengenoemd jaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
- Tennis Club Hoogland kent ook de kinderkorting van € 40,- per jaar vanaf het derde kind uit een gezin.
* Studenten die voor dit lidmaatschap in aanmerking willen komen dienen zich schriftelijk of per e-mail te melden bij de ledenadministratie, onder vermelding van de te volgen dagopleiding en het woonadres buitenshuis. De studenten-leden moeten zich wel ieder jaar opnieuw aanmelden voor dit lidmaatschap.

De contributie kan bij Tennis Club Hoogland als volgt worden voldaan:

  • jaarrekening die je zelf overmaakt
  • jaarincasso
  • viermaal per jaar per kwartaalincasso.

Beëindigen lidmaatschap
Je kunt je lidmaatschap schriftelijk beëindigen, vóór 1 januari van het komend jaar door een e-mail naar de ledenadministratie  (ledenadmin@tennisclubhoogland.nl) te sturen. Binnen 1 week ontvang je een bevestiging van je opzegging. Je kunt dan t/m 31 maart van het komend jaar tennissen. Opzeggen tussen 31 december en 1 april heeft financiële consequenties. Reeds door de KNLTB in rekening gebrachte kosten worden doorberekend.

Wanneer kun je spelen?
In principe kan er dagelijks van 08.00 uur tot 23.00 uur gespeeld worden. Er gelden onder andere de volgende afhangregels.

  • Senior: speelrecht op alle dagen tot 23.00 uur met uitzondering: woensdagmiddag, dan alleen baan 7.
  • Junior B: speelrecht op alle dagen tot 20.00 uur; op vrijdag na 20.00 uur op baan 7 met een senior lid.
  • Junior A: speelrecht op alle dagen tot 18.00 uur.