Afmelden als lid

Het kan natuurlijk dat je je lidmaatschap om wat voor een reden dan ook wilt opzeggen. Doe dit voor 1 december 2023. Jeugdleden kunnen 2 keer per jaar opzeggen. Hier lees je wat je moet doen om je lidmaatschap op tijd en op de juiste manier op te zeggen.

Het is alleen mogelijk om je lidmaatschap schriftelijk en via de website te beëindigen. Vanaf 2024 loopt het verenigingsjaar van TC Hoogland gelijk aan het kalenderjaar, van januari tot en met december. Voor alle leden geldt dat zij kunnen opzeggen per 31 december van het jaar. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand, dus moet je uiterlijk opzeggen op opzeggen op 30 november. Let op er gelden nieuwe regels voor het opzeggen van de Jeugd:

Dit kan alleen via door dit formulier voor 1 december op de website in te vullen.

NAAR HET FORMULIER

Opzeggen voor Jeugd

Voor de jeugd tot en met 17 jaar worden de lessen voortaan georganiseerd van september tot en met december en van maart tot en met juni, synchroon aan het schooljaar. Besloten is dat de jeugd tot en met 17 jaar vanaf 2024 twee keer per jaar kan opzeggen: per 31 december en per 30 juni. Ook hier geldt een opzegtermijn van 1 maand, dus uiterlijk opzeggen op 30 november en 31 mei.

  • Als per 31 december (opzeggen uiterlijk 30 november) wordt opgezegd eindigen de lessen in december voor het begin van de kerstvakantie.
  • Als per 30 juni (opzeggen uiterlijk 31 mei) wordt opgezegd, kan het zo zijn dat er nog een paar lessen gevolgd worden na deze datum omdat de schoolvakantie later begint. Bij opzeggen per 30 juni wordt de reeds betaalde contributie voor de tweede helft van het jaar natuurlijk terugbetaald.

Let op: het is niet mogelijk om via de trainer op te zeggen.

Nadat je het formulier hebt ingevuld zal de ledenadministratie controleren of je aan alle verplichtingen hebt voldaan:

  • Heb je de contributie betaald tot eind van het verenigingsjaar?
  • Heb je je bardiensten ingevuld tot eind van het verenigingsjaar of deze afgekocht en betaald?
  • Heb je eventuele andere financiële verplichtingen voldaan?

Indien dit akkoord is, dan word je als lid uitgeschreven en ontvang je een bevestiging van de ledenadministratie.

Indien niet akkoord, dan kun je alsnog deze verplichtingen voldoen en word je uitgeschreven. Indien niet akkoord, dan word je niet uitgeschreven als lid. Jouw naam wordt dan geblokkeerd bij de KNLTB en je kunt je niet aanmelden bij een andere club. In dat geval kun je contact opnemen met ledenadmin@tennisclubhoogland.nl