Vrienden van TCH

Het doel van de 'Vrienden van TCH' is geld ophalen voor het aanschaffen of verbeteren van faciliteiten van Tennis Club Hoogland. Denk hierbij aan het opknappen van de tennismuur, de aanschaf van een klok of picknicktafels etc. Ben jij al 'Vriend van TCH'?

Wie zijn wij?

In het voorjaar 2015 hebben w​ij het initiatief genomen om de commissie 'Vrienden van TCH' op te richten. Het doel van de 'Vrienden van TCH' is geld ophalen voor het aanschaffen of verbeteren van faciliteiten van Tennis Club Hoogland. Het geld dat de 'Vrienden van TCH' ophaalt, wordt niet gebruikt om de begroting van Tennis Club Hoogland aan te vullen of te gebruiken voor het reguliere onderhoud van de faciliteiten.

Hoe werkt het?

De 'Vrienden van TCH' zijn donateurs (meestal leden van Tennis Club Hoogland) die de vereniging een warm hart toe dragen. Zij steunen de club door middel van een jaarlijkse donatie van € 50,-, € 100,- of € 150,-.

 • Iedereen kan lid worden van de 'Vrienden van TCH'.
 • De bijdrage per vriend is € 50,-, € 100,- of € 150,- per jaar. De bijdrage wordt betaald op het moment van deelname en daarna jaarlijks in mei/juni. Betaling kan zowel door eigen overschrijving als automatische incasso.
 • Als dank voor de donatie wordt de naam van het lid vermeld in de kantine en op de website van Tennis Club Hoogland.
 • Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging dient te zijn gedaan voor 1 april.
 • Jaarlijks ontvangt het lid van 'Vrienden van TCH' een brief waarin wordt aangegeven wanneer er geïncasseerd gaat worden dan wel het verzoek om de jaarlijkse bijdrage over te maken.
 • Leden van de 'Vrienden van TCH' stemmen jaarlijks op de voorgestelde opties die de commissie voorlegt. Dit zijn maximaal 3 opties.
 • Per € 50,- kan een lid van 'Vrienden van TCH' 1 stem uitbrengen. Een lid kan dus maximaal 3 stemmen geven.
 • Leden van de 'Vrienden van TCH' kunnen zelf ook ideeën inbrengen. Deze kunnen zij mailen naar vriendenvantch@tennisclubhoogland.com.

Taken van de commissie.

 • Vrienden (donateurs) werven.
 • Lijst van vrienden bijhouden.
 • Inning van de gelden bij de leden van de 'Vrienden van TCH' i.s.m. penningmeester.
 • Jaarlijkse bijeenkomst organiseren waarin verantwoording wordt afgelegd over besteding van de gelden.
 • Jaarlijks een top 3 van ideeën voorleggen aan de leden van 'Vrienden van TCH'. Het idee met de meeste stemmen wordt gerealiseerd.
 • Deze top 3 wordt vooraf afgestemd met en goedgekeurd door het bestuur van Tennis Club Hoogland.

Reeds mede mogelijk gemaakt door de 'Vrienden van TCH':

 • De oefenmuur is opgeknapt
 • Klok met tijd en temperatuur bij baan 5
 • Loungebank op het terras
 • 2 picknickbanken

Meld je aan!
Heb je nog vragen, of wil je je graag aanmelden? Mail ons of spreek ons aan op de club.

  vriendenvantch@tennisclubhoogland.nl

Commissieleden:
Maaike Blansjaar
Joyce School
Mascha de Ridder