Belangrijke mededeling

Beste leden,

Helaas komt het nogal eens voor dat leden de herinneringse-mail van de barcommissie niet ontvangen.

Dit komt doordat de bardiensten worden ingevuld via de oude website en de e-mailadressen niet altijd corresponderen.

Het is erg belangrijk dat de vereniging beschikt over het juiste e-mailadres.

Let op:
Iedereen is zelf verantwoordelijk dat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar bar/parkdienst. Het niet ontvangen van een herinneringsmail is dus geen geldig excuus om afwezig te zijn bij de ingeplande bar/parkdienst.

Wij verzoeken dan ook alle senior leden om op
http://www.afhangbord.nl te controleren bij uw profiel of het juiste e-mailadres is ingevuld.

Ook verzoeken wij de leden vriendelijk maar beslist om
de ledenadministratie op de hoogte te stellen wanneer een e-mailadres wijzigt.

De ledenadministratie zal er dan voor zorgen dan onze bestanden over dezelfde e-mailadressen beschikken. Hierdoor kunnen veel misverstanden voorkomen worden.Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor de medewerking!!


Ogenblik a.u.b. ...