Bar- en parkdienstreglement TCH

 

Algemeen

Tennis Club Hoogland is een vrijwilligersorganisatie en kan als vereniging alleen functioneren dankzij de enthousiaste inzet en medewerking van haar leden. Leden vanaf 18 jaar zijn verplicht twee vrijwilligersdiensten te doen in het clubgebouw en/of het park. Deze diensten worden ‘bardiensten’ en ‘parkdiensten’ genoemd. Iedere dienst heeft een lengte van vier uur (uitzonderingen daargelaten). Leden die deelnemen aan de voorjaarscompetitie, doen drie diensten. Het vastgestelde aantal van twee of drie bar/parkdiensten is gebaseerd op het aantal leden van TCH en het aantal noodzakelijk te vervullen diensten. Het is mogelijk de diensten aan het begin van het seizoen af te kopen. Het seizoen waarvoor je voor bar- en parkdiensten kunt inschrijven, loopt van 1 april t/m 31 maart.

In dit reglement komen alle facetten ter sprake van bar- en parkdiensten. Wat houden deze diensten in; wat zijn de werkzaamheden; hoe kun je je aanmelden; wat te doen bij ziekte; hoe kun je met iemand ruilen; hoe kunnen bezoekers van TCH aan de kassa betalen en dergelijke.

 

Het werk van de bardienst

Als je bardienst draait, ben je op dat moment gastheer of gastvrouw in het clubhuis van Tennis Club Hoogland. Feitelijk doe je dan alle dingen die je thuis ook zou doen, wanneer er visite komt. Het sleutelwoord is ‘improviseren’, mede afhankelijk van veel of weinig drukte in het clubhuis. Als er veel gasten zijn, heb je alle tijd nodig voor het serveren van drankjes en versnaperingen. Wanneer het rustig is, zijn er meer mogelijkheden om koelkasten bij te vullen, tafels schoon te maken, het terras aan te vegen of – zo nodig - de stofzuiger te pakken.

Op normale ochtenden en avonden heeft één persoon bardienst. Als je bepaalde dingen niet weet, kun je die gerust vragen aan de bezoekers. De club is immers van iedereen! Tijdens toernooien en andere drukke evenementen zijn er verschillende bardiensten gelijktijdig, zodat je in onderling overleg taken kunt verdelen. Nieuwe leden die voor de eerste keer bardienst draaien, kunnen het beste enkele dagen daarvóór even met een andere bardienst meekijken om de belangrijkste taken onder de knie te krijgen. Ook kunnen zij vooraf altijd bellen met de barcommissie, mochten er vragen zijn.

Hierna volgen enkele taken voor de bardienst.

 

Begin eerste bardienst

Als er vóór jou geen andere bardienst is, dienen er enkele extra handelingen te worden verricht om de bar goed te kunnen opstarten. Dit geldt met name voor de ochtendbardienst (09.00 uur) en de avondbardienst (20.00 uur).

 • Zorg ervoor dat je je tennispas bij je hebt.
 • Hek, buitendeur, tussendeur en keukendeuren openen met je tennnispas.
 • Alarm uitschakelen (instructie op de betreffende deur).
 • Verlichting en verwarming aandoen (zo nodig).
 • Vaatwasser aanzetten (zie instructie boven de vaatwasser).
 • Theewaterkoker bijvullen en aanzetten (koffiemachine staat altijd al aan).
 • Als de kassa uitstaat: kassa en pinautomaat aanzetten (instructie op prikbord in de keuken).
 • Zorg voor een goede sfeer: tafels, stoelen en bar schoon maken en ordenen, sfeerverlichting (avond) aanbrengen en wellicht een gezellig muziekje erbij.

 

Doorlopende werkzaamheden tijdens de bardienst

 • Serveren en laten betalen van drankjes en versnaperingen.
 • Werkbladen in de bar en de keuken schoon houden.
 • Koelkasten in de bar en de keuken aanvullen met drank.
 • Koffiemachine vullen met koffiebonen.
 • Theewaterkoker steeds bijvullen.
 • Tijdens veel drukte: kopjes, glazen en flessen verzamelen (terras, tribunes, park), die onverhoopt door betrokkenen zijn achtergelaten.
 • Kopjes en glazen schoon maken en op zijn plek in de kast zetten.
 • Lege flesjes in de juiste kratten deponeren in de voorraadruimte.
 • Weggooi-glas deponeren in de gele of rode glascontainer buiten.
 • Prullenbakken bar en keuken legen (buiten in de container).
 • Volle asbakken van het terras verwijderen.
 • Indien tijd: pak ook eens een bezem of stofzuiger, als er vuil rondslingert.
 • En vooral: behulpzaamheid en gastvrijheid uitstralen naar onze gasten.

 

Einde ochtend of avond

Als er ná jou geen andere bardienst komt, dienen er enkele extra handelingen te worden verricht om de bar goed te kunnen afsluiten. Dit kan na de ochtendbardienst zijn (13.00 uur, want 's middags is er meestal geen bardienst), of 's avonds laat (24.00 uur).

 • Werkruimten en bar schoon en netjes achterlaten.
 • Verlichting op de tennisbanen uitschakelen, zodra de banen leeg zijn.
 • De heaters op het terras uitschakelen, zodra er niemand meer zit.
 • Frituur (indien van toepassing), radio en vaatwasser uitzetten.
 • Koffie-apparaat niet uitzetten, gewoon aan laten staan.
 • Papiergeld uit de kassa tellen en met briefje afstorten in de kluis: er is steeds minder papiergeld, want TCH-leden betalen steeds vaker met hun pinpas of hun tennispas, zie hierna in dit reglement.
 • Einde ochtend: kassa en pinautomaat gewoon aan laten staan, maar wel geld afstorten. Einde avond: kassa en pinautomaat uitzetten (zie instructie aldaar); kassa-lade open laten staan.
 • Barbriefje invullen en deponeren in rode kistje (bevestiging van aanwezigheid).
 • Alle verlichting uitdoen (keuken, bar, kleedkamers, toiletten, gang) en tussendeuren sluiten.
 • De knop van de terrasverlichting buiten op stand "Automatisch" zetten: als er geen beweging is, gaat de verlichting automatisch uit.
 • Alarm inschakelen (instructie op betreffende deur).
 • Buitendeur sluiten (‘klipje’ omklappen, zodat deur goed in het slot valt) en buitenhek sluiten.

 

Het werk van de parkdienst

De parkdiensten worden verricht in groepen van acht personen en worden begeleid door Pier Hofstee of een andere coördinator. Van april t/m augustus zijn de parkdiensten op donderdagavond van 18.30 – 22.00 uur; in september, oktober, november, februari en maart zijn de parkdiensten op zaterdag van 09.00 – 12.30 uur. In december en januari zijn er geen parkdiensten.

 

De werkzaamheden zijn zoals je dat in een grote tuin kunt verwachten: onkruid wieden, snoeiwerk, looppaden onkruidvrij maken/vegen en – in de herfst – gevallen bladeren vegen/wegblazen van tennisbanen en looppaden. Soms zijn er tussendoor mensen nodig voor extra werkzaamheden, in onderling overleg. De inschrijving voor de parkdiensten verloopt geheel overeenkomstig de aanmeldingsprocedure voor de bardiensten. Je kunt je dus ook voor zowel een bardienst als een parkdienst inschrijven.

 

Wil je meer weten over de parkdiensten, neem dan contact op met Pier Hofstee, telefoon 06-54304139, of e-mail hofstee.ph@gmail.com.

Bij eventuele ziekte of verhindering dit tijdig aan hem melden, zodat wij in onderling overleg voor vervanging kunnen zorgen.

 

Inschrijven voor bar/parkdiensten

Op basis van alle door TCH geplande evenementen stelt de barcommissie voor een nieuw seizoen een invulschema samen met alle bar- en parkdiensten. Ieder jaar start voor leden vanaf 18 jaar de inschrijving voor bar/parkdiensten in de eerste week van februari. De exacte datum wordt tijdig bekend gemaakt. Je kunt je dan inschrijven voor diensten in het volgende seizoen (1 april t/m 31 maart) via www.afhangbord.nl. Hiervoor moet je wel eerst inloggen. Zorg dus dat je beschikt over de inlogcode. Let er ook op dat je juiste e-mailadres is vermeld op www.afhangbord.nl. Dit e-mailadres moet hetzelfde zijn als dat wat bekend is bij de ledenadministratie. Mocht je moeilijkheden hebben met inloggen, klik dan op ’Wachtwoord vergeten‘ en volg de aanwijzingen. De ervaring leert elk jaar dat iedereen razend snel gaat inschrijven. Wil je dus voldoende keuze hebben, laat er dan geen gras over groeien. Niet aanmelden en geen diensten draaien? Dit leidt tot een afkoopsom van € 30,-- per gemiste dienst.

 

Wanneer je e-mailadres correct is vermeld op www.afhangbord.nl, krijg je een week en een dag vóór jouw bar/parkdienst automatisch een herinnering via e-mail.

 

Afkoop van bar- en/of parkdiensten

Bij TCH bestaat de mogelijkheid om bar/parkdiensten af te kopen voor het bedrag van

€ 30,-- per dienst.  De spelregels zijn als volgt.

 • Stuur vóór 31 januari een e-mail aan barcommissie@xs4all.nl met jouw verzoek om afkoop voor het daaropvolgende seizoen (1 april t/m 31 maart).
 • Vermeld duidelijk hoeveel diensten je afkoopt: twee of drie diensten.
 • Je kunt uitsluitend twee diensten afkopen voor totaal € 60,--; competitiespelers uitsluitend hun drie diensten voor totaal € 90,--. Het is niet mogelijk om slechts een deel van je diensten af te kopen.
 • Je krijgt een bevestiging van de barcommissie met daarin het bankrekeningnummer van Tennis Club Hoogland voor de afkoopsom. Betaling van het gehele bedrag dient plaats te vinden vóór 31 maart, dus vóór aanvang van het nieuwe seizoen.
 • Afhankelijk van het aantal leden dat wenst af te kopen, kan het gebeuren dat de regeling wordt stopgezet voor ‘nieuwe gevallen’.

 

De afkoopregeling heeft als consequentie dat er na de opening van de aanmeldingsprocedure voor bar/parkdiensten minder (of zelfs géén) excuses zijn om je dan niet aan te melden. Argumenten als ’onregelmatig werk‘ of ’kleine kinderen thuis‘ zijn dan niet meer van toepassing, omdat deze mensen dan beter kunnen kiezen voor afkoop van hun diensten.

 

Verhinderd?

Noteer je geplande diensten in je agenda. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je (plotseling) bent verhinderd een dienst te draaien. Wat te doen?

 • Probeer altijd éérst tijdig zelf een vervanging te regelen, bijvoorbeeld je tennispartner. Een andere keer kun je dan eventueel voor hem of haar inspringen. Mocht je – na gedegen speurwerk - geen vervanger kunnen vinden, neem dan zo snel mogelijk contact op met de barcommissie. Dan zijn er verschillende scenario's denkbaar:
 • Wanneer je ten minste tien dagen vóór jouw bardienst contact opneemt en er nog andere open plaatsen in het schema zijn, kunnen wij jou, in onderling overleg, op een ander moment indelen. Daarmee is de zaak voor jou afgedaan.
 • Wanneer er voor jou geen geschikte open plaatsen in het schema zijn, zullen wij jou een voorstel doen de dienst af te kopen voor het bedrag van € 30,--.
 • Wie niet tijdig contact opneemt, of zonder melding vooraf niet verschijnt voor een bar/parkdienst, dient een afkoopsom van € 35,-- te betalen.

 

Niet meewerken aan een oplossing kan leiden tot een tijdelijke schorsing van het lidmaatschap van Tennis Club Hoogland, waarbij ook de tennispas wordt geblokkeerd.

 

Wat te doen bij (langdurige) ziekte?

Er blijken vaak misverstanden te bestaan over hoe te handelen bij (langdurige) ziekte. Vuistregel is: ziekte leidt niet automatisch tot annulering van de bar/parkdienstverplichting. Sommige mensen zijn ziek en tennissen niet, maar kunnen/willen wél gewoon een bar- of parkdienst draaien. Het is afhankelijk van de soort aandoening. Wie meent geen dienst te kunnen draaien, moet altijd contact opnemen met de barcommissie.

Ziekte-afspraken uit het verleden worden niet automatisch verlengd voor het nieuwe seizoen. Dus: wie zich niet meldt bij de barcommissie, wordt geacht hersteld te zijn en dient zich derhalve aan te melden voor de bar- of parkdiensten.

Wie nu nog gezond is, maar gedurende het seizoen onverhoopt ziek wordt, dient altijd contact op te nemen met de barcommissie om te overleggen over het wel of niet kunnen vervullen van diensten. Dus: ziekmelding voor het tennissen bij alleen de ledenadministratie of de tennisleraar is geen afmelding voor de bar- of parkdienst!

 

Wat te doen bij regen en ander ‘slecht’ weer?

Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe het zit met de bardienst, indien het hard regent of sneeuwt. Moet je dan wel of niet komen? Toch is het lastig daar een eenduidig antwoord op te geven. Ook bij regen zijn er vaak enthousiastelingen die wel tennissen. En bij sneeuw/regen kan het gebeuren dat er bijvoorbeeld wel een vergadering of iets dergelijks is.

 

Het advies is altijd: kijk op de geplande begintijd even bij TCH of er iets te doen is. Wellicht staat er nog vuile afwas, moeten de koelkasten bijgevuld, staan er vuile asbakken, kunnen de tafels een sopje gebruiken of is er anderszins iets te doen of op te ruimen. Indien alles in orde is: vergeet niet je barbriefje in te vullen (rode kistje) en dan snel weer naar huis. Uiteraard hoef je niet nodeloos te blijven tot de geplande eindtijd. Mocht er toch nog iemand later komen, dan kan hij/zij zich zelf ook helpen.

 

Leden die hun 18de verjaardag vieren

Leden die de leeftijd van 18 jaar bereiken, draaien ook tweemaal een dienst (competitiespelers driemaal). Echter, je kunt jouw dienst pas doen vanaf de dag dat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt. Voorbeeld: word je 18 jaar op 3 november, dan kun je je inschrijven voor diensten vanaf deze verjaardag, dus de periode van 3 november t/m 31 maart. Word je 18 jaar in januari, februari of maart, dan kun je je in februari gewoon inschrijven voor het hele daarop volgende seizoen, dat loopt van 1 april t/m 31 maart.

 

Bijzondere wensen of afspraken?

In uitzonderlijke gevallen worden bijzondere afspraken gemaakt voor het vervullen van diensten. In het verleden gemaakte afspraken moeten voor het nieuwe seizoen worden herbevestigd. Wie meent een beroep te kunnen doen op een bijzondere afspraak, kan contact opnemen met de barcommissie.

Dit geldt ook voor toernooicommissies die zelf mensen willen voordragen voor de bardiensten tijdens hun toernooi. Neem dan tijdig contact op om te overleggen.

 

De ruilservice van TCH

Het komt regelmatig voor dat mensen ruilen van bar/parkdienst. Dat is uiteraard prima! Het belangrijkste is immers dat er iemand aanwezig is. Echter, je blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen bar/parkdienst, zoals die in het barrooster op www.afhangbord.nl is vermeld. Als t.z.t. je ruilpartner onverhoopt niet verschijnt, heb jij zelf dus een probleem! Zeker een ruil wat verdere in de toekomst kan makkelijk leiden tot onduidelijkheid en problemen, zo leert de ervaring.

Wij raden je aan om je ruil altijd aan de barcommissie door te geven. Dan boeken wij de nieuwe data in ons computersysteem en zijn er nooit misverstanden. Je kunt de bar/parkdienst-ruil doorgeven aan barcommissie@xs4all.nl.

Stuur deze mail in c.c. ook meteen naar je ruilpartner, dan hebben wij van jullie beiden het e-mailadres.

Vermeld duidelijk:

 • jouw naam en jouw oorspronkelijke datum van bar/parkdienst;
 • de naam en de datum van bar/parkdienst met wie je ruilt.

Jij en je ruilpartner krijgen hiervan per e-mail een bevestiging. Wij zullen deze ruil registreren in het officiële rooster, zodat jullie t.z.t. op het juiste moment een herinnering via e-mail krijgen.

 

Bardienst en tennis combineren?

Het is in principe niet zo aardig om tennis en bardienst te combineren. De verleiding kan bestaan om dat wel te doen, zeker als er weinig of geen gasten in het clubhuis aanwezig zijn. Een ‘bardienst die op de baan staat’ heeft echter niet de uitstraling die wij als vereniging onze leden willen bieden. Er kunnen op ieder moment toch personen arriveren, er kan een ongelukje zijn waarvoor de verbanddoos nodig is, er kunnen andere mensen komen met vragen over de club of het ophangen van posters e.d. Op een ‘stil moment’ kan er juist aandacht zijn voor het vullen van koelkasten, het legen van prullenbakken en het schoonmaken/ordenen van tafels en stoelen. Zodat een latere bardienst – wanneer het wel druk is – zijn tijd en aandacht kan schenken aan de bezoekers.

 

Alcoholgebruik tijdens bardienst

In verband met wettelijke regelgeving en de strengere naleving daarvan geldt bij Tennis Club Hoogland de volgende bepaling. Wie bardienst draait, mag gedurende de gehele bardienst geen alcoholische drank gebruiken. Uiteraard kun je als bardienst wel andere consumpties gebruiken; deze hoef je niet af te rekenen.

 

Betaling bij TCH: sterke voorkeur voor tennispas of pinpas

Alle leden van TCH maken zoveel mogelijk gebruik van hun pinpas of hun tennispas om bij de kassa te betalen, wat sterk wordt aangemoedigd door de bardienst! Deze werkwijze is inmiddels bij meer sportverenigingen ingevoerd. Het spreekt van zelf dat dit ‘geldloze’ systeem veel voordelen heeft: voor dieven is er niets te halen, geen gedoe met wisselen, niet meer tellen en afstorten van bankbiljetten e.d. Aan de andere kant staat TCH ook voor service en cliëntvriendelijkheid: er kunnen zich situaties voordoen, waarbij contant geld niet te vermijden is. Dat nemen wij aan, want het is een wettig betaalmiddel.  

 

Wat betekent dit voor de leden van Tennis Club Hoogland?

 • Alle leden van TCH betalen zoveel mogelijk met pinpas of tennispas. Dit geldt ook voor jeugdleden.
 • Als verschillende mensen van één tennisgroepje moeten betalen, is het natuurlijk handig om de betaling binnen de groep zelf te regelen, waarna één persoon namens de groep bij de kassa met tennispas of pinpas afrekent.
 • Let op: de kassa van TCH is alleen geschikt voor tennispassen van TCH. Leden van andere verenigingen kunnen dus niet met hun tennispas betalen, maar uiteraard wel met hun pinpas.

 

Hoe kun je je tennispas opwaarderen?

Om te betalen met je tennispas moet deze eerst worden opgewaardeerd met een bedrag dat je zelf bepaalt. Het opwaarderen aan de bar van TCH kun je betalen met je pinpas: je geeft je tennispas aan de dienstdoende bardienst en je zegt dat je deze pas met X euro wilt opwaarderen. De bardienst haalt jouw pas door de lezer van de kassa en stelt de pinautomaat in werking. De verdere afhandeling gebeurt net als in een winkel. Als de pas is opgewaardeerd, komt het bedrag op een rekening van TCH te staan. TCH heeft op dat moment een ‘schuld’ aan jou.

Voor jeugdleden geldt: zorg ervoor dat er ook een (klein) bedrag op hun tennispas staat en dat zij deze tennispas altijd bij zich dragen.

Het is ook mogelijk om je tennispas thuis op te waarderen door gebruik te maken van iDeal. Ga hiervoor naar de website www.lecredit.nl en volg de aanwijzingen, nadat je bent ingelogd.

 

Verloren tennispas? Geen nood!

Mocht je je tennispas verliezen, dan kun je deze door de ledenadministratie van TCH laten blokkeren, zodat niet anderen op jouw kosten kunnen gaan drinken. Het geld blijft dan gewoon staan bij TCH: als je een nieuwe tennispas krijgt, is het saldo weer beschikbaar.

Dit geldt ook bij aanvang van het nieuwe seizoen. Wanneer je in maart een nieuwe tennispas krijgt, staat het saldo van de oude pas automatisch op de nieuwe pas.

 

Hoe betaal je met je tennispas?

Wanneer je tennispas is opgewaardeerd met saldo, kun je er direct mee betalen. Bij iedere bestelling overhandig je jouw tennispas aan de dienstdoende bardienst, die de pas door de lezer van de kassa haalt. In de display kun je zien welk bedrag van jouw pas wordt afgeboekt en wat het resterende saldo is. Wanneer er te weinig saldo op je tennispas staat, kun je een deelbetaling doen met je tennispas en het resterende bedrag met pinpas betalen.

 

Sluitingstijden Tennis Club Hoogland

In verband met wettelijke regelgeving en de strengere naleving daarvan gelden binnen het clubhuis en het park van Tennis Club Hoogland de volgende bepalingen. Het clubgebouw en het park dienen op normale avonden om 24.00 uur gesloten te zijn. Uitgezonderd zijn bijzondere evenementen, zoals toernooien en feestavonden. Hiervoor worden door het bestuur speciale vergunningen aangevraagd bij de gemeente Amersfoort.

 

Normale avonden

 • Op het moment dat de laatste bardienst is afgelopen (24.00 uur), dienen het clubgebouw en het park van TCH te worden afgesloten.
 • Het is niet mogelijk dat andere leden na vertrek van de bardienst deze bardienst ‘overnemen’. Dit betekent dat op normale avonden de bar en het park om 24.00 uur worden afgesloten.
 • De bardienst kan indien gewenst ruim voor sluitingstijd een oproep doen voor een ‘laatste rondje’.
 • Op een zaterdagavond kan er bij daglicht (zomer) wel worden getennist, maar er mag geen baanverlichting worden aangestoken (uitgezonderd toernooien en competities).

Bijzondere avonden (toernooien, feesten e.d.)

 • Het bestuur stelt vast welke avonden als ‘bijzonder’ kunnen worden aangemerkt en welke afwijkende sluitingstijden dan gelden. De afwijkende sluitingstijd wordt bepaald op basis van de door de gemeente verstrekte vergunning.
 • Op het moment dat de laatste bardienst is afgelopen (om 24.00 uur), wordt de verantwoordelijkheid van de bar formeel overgenomen door één vertegenwoordiger van de commissie die de avond organiseert (hierna te noemen commissielid) .
 • Aan het begin van de avond moet voor de bardienst duidelijk zijn welk commissielid deze taak aan het eind van de avond op zich gaat nemen.
 • Het commissielid wijst aanwezigen op de door het bestuur vastgestelde sluitingstijd en is ervoor verantwoordelijk dat de bar en het park van TCH op dat tijdstip worden afgesloten.

 

Sancties

Wanneer bij controle blijkt dat er zich ná de vastgestelde sluitingstijd nog mensen bevinden in het clubgebouw en/of in het park, bestaat het risico dat een hoge boete wordt opgelegd en/of dat het clubgebouw voor onbepaalde tijd moet worden gesloten. De boete wordt altijd verhaald op de personen die na de vastgestelde sluitingstijd aanwezig waren. Indien het clubgebouw voor onbepaalde tijd moet worden gesloten door het niet naleven van de sluitingstijden, worden de financiële consequenties voor TCH die daaruit voortvloeien, eveneens verhaald op de personen die na de vastgestelde sluitingstijd aanwezig waren.

De genoemde regels moeten altijd worden nageleefd en gelden voor iedereen. Indien er vooraf bekende bijzondere omstandigheden zijn die andere regelgeving op een avond zouden rechtvaardigen, dient uiterlijk een week vóór de betreffende avond te worden overlegd met de voorzitter van de barcommissie en/of het bestuur.

 

Tot slot: altijd handig om te weten

Hier nog enkele weetjes, altijd handig om te weten.

 • Het is ten strengste verboden dat leden hun kopjes en glaswerk (drinkglazen, flessen e.d.) meenemen op de tennisbanen. Het risico van breuk is te groot!
 • Houd de klapdeur van de vaatwasser altijd gesloten. Alleen even openen om de bak met vaatwerk te plaatsen of te verwijderen. Anders dan thuis zit er in de vaatwasser bij TCH voortdurend heet water, dat zorgt voor extreme dampvorming in de keuken, indien de klapdeur van de machine open zou blijven staan.
 • De frituur wordt alleen aangezet tijdens bijzondere evementen, zoals weekends van toernooien, het darttoernooi en de nieuwjaarsreceptie.
 • De centrale verwarming kun je aanzetten met de grote draaiknop onder de telefoon in de bar. De getallen verwijzen naar het aantal uur dat je de verwarming wilt activeren.
 • Personen jonger dan 18 jaar mogen in de bar en in het park van TCH geen alcoholische dranken nuttigen (wetgeving!).
 • Personen jonger dan 18 jaar mogen geen werkzaamheden verrichten achter de bar of in de keuken (wetgeving!).
  Jongeren <18 kunnen natuurlijk wel behulpzaam zijn bij het verzamelen van glazen en flessen op het terras en in het park, het hanteren van de stofzuiger, of het ledigen van prullenbakken e.d.
 • Bar- en parkdiensten kunnen uitsluitend worden verricht door personen die lid zijn van Tennis Club Hoogland.

 

Bijzonderheden of problemen?

Zijn er bijzonderheden of problemen tijdens jouw dienst? Merk je dat er iets niet in orde of compleet is? Heb je een klacht of een opmerking? Heb je wensen of leuke ideeën?  Wij horen dat graag. Maak dus géén losse briefjes, want die waaien weg of raken zoek. Neem liever meteen contact op met de barcommissie, bij voorkeur via WhatsApp 06-51263687. Wij zorgen er dan voor dat jouw opmerking snel terecht komt bij de juiste persoon van TCH.

 

Wij wensen iedereen veel plezier bij TCH, zowel vóór als áchter de bar, en natuurlijk ook op de banen en in het park!

 

De barcommissie

Voorzitter: Guus Herbschleb.

Leden: Freek van Bergen, Ria Hofstee, René Koenen, Kees Peterse.

Afvaardiging vanuit het bestuur: Ronald Ostermann.

Telefoon: 06-51263687.

E-mail: barcommissie@xs4all.nl.

 

 

 

 

Versie: juli 2016


Ogenblik a.u.b. ...