Informatie

In navolging van vele verenigingen om ons heen starten wij met ‘Vrienden van TCH’. 

Wil je onze vereniging hierin steunen, word dan lid van ‘Vrienden van TCH’.

Ieder jaar kun je stemmen op drie opties die vooraf door ons bekend gemaakt worden.
Dit jaar zijn de drie opties:

  • buitenklok;
  • loungehoek in het clubhuis;
  • opknappen oefenmuur.

Als lid van de ‘Vrienden van TCH’ krijg je per € 50,-- een stem, met een maximum van 3 stemmen.
Je kunt kiezen voor een jaarlijkse donatie van € 50,-- (1 stem), € 100,-- (2 stemmen) of € 150,-- (3 stemmen).
Alle inkomsten worden op de rekening van TCH gestort en worden alleen gebruikt voor hierboven genoemde doeleinden.

Als Vriend van TCH kun je van ons het volgende verwachten.

  • Een vermelding op het ‘Vrienden van TCH’ bord dat in het clubhuis komt te hangen.
  • Vermelding op de website van TCH.
  • Updates via e-mail over de stand van zaken inzake de ‘Vrienden van TCH’.
  • Jaarlijkse bijeenkomst met alle Vrienden van TCH waarin verantwoording wordt afgelegd over de bestede gelden. Ook worden ideeën verzameld voor de besteding van het komende jaar.
  • 1 stem per € 50,--.

Om lid te kunnen worden van ‘Vrienden van TCH’ vul je het inschrijfformulier op de website in.

Je jaarlijkse lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tenzij je voor 1 april aangeeft je lidmaatschap van ‘Vrienden van TCH’ stop te willen zetten.

Wij hopen je spoedig te kunnen begroeten als Vriend van TCH!

De Commissie ‘Vrienden van TCH’,
Judith Horst, Maaike Blansjaar, Joyce SchoolOgenblik a.u.b. ...