Lid worden

 

Wat leuk dat je interesse hebt in Tennis Club Hoogland (TCH) en wellicht lid wilt worden.

Het lidmaatschap van de vereniging start op 1 april en loopt tot 31 maart het jaar daarop.
Dit hangt samen met het verenigingsjaar van de KNLTB.
Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij voor 31 december per e-mail is opgezegd.

TCH kent momenteel geen wachtlijst, waardoor het lidmaatschap op andere tijdstippen kan starten. Dit kun je aangeven op het inschrijfformulier.
Ook in dat geval loopt het lidmaatschap tot 31 maart volgend op de datum waarop het lidmaatschap start en wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij voor 31 december wordt opgezegd.

De ledenadministratie neemt contact met je op wanneer je geen startdatum voor het lidmaatschap hebt ingevuld.

 

Aanmelden als lid

Om je aan te melden als lid van Tennis Club Hoogland kun je onderstaand aanmeldingsformulier invullen.
Ook een pasfoto (300 x 400 pixels) uploaden of, als dat niet lukt, sturen naar:
Ledenadministratie TCH, Postbus 385, 3800 AJ Amersfoort.

Wil je contact opnemen met de ledenadministratie, stuur dan een e-mail naar .

Het inschrijfgeld (senioren € 25,--/junioren € 20,--) graag overmaken op rekeningnummer NL16RABO0123010802 o.v.v.
de naam van diegene die aangemeld wordt.

De inschrijving wordt geaccepteerd als het inschrijfgeld is ontvangen.

  

 

AANMELDINGSFORMULIER
Ogenblik a.u.b. ...