Aanmeldformulier

Naast het invullen van het aanmeldingsformulier en een pasfoto te uploaden dien je het inschrijfgeld (senioren € 25,00/junioren € 20,00) over te maken op rekeningnummer NL16RABO0123010802 o.v.v. de naam van diegene die aangemeld wordt. Kun je geen  pasfoto uploaden dan kunt u die sturen naar: Ledenadministratie TCH, Postbus 385, 3800 AJ Amersfoort.

De inschrijving wordt geaccepteerd als het inschrijfgeld is ontvangen.


Ogenblik a.u.b. ...