Contributie en trainingsbijdrage


Contributie

Het contributiebedrag voor het seizoen 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2016 als volgt vastgesteld.

          
Senioren
  vanaf 18 jaar
   € 185,-- per jaar.
  Junioren B
  13 t/m 17 jaar
  € 110,-- per jaar.
    Junioren   6 t/m 12 jaar
  €   85,-- per jaar.

 

Een Junior B wordt senior in het jaar dat hij/zij 18 jaar wordt.

Een junior wordt junior B in het jaar dat hij/zij 13 jaar wordt.

Bovengenoemd jaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Contributie-inning

De contributienota's met het jaarbedrag worden rond 1 maart verzonden en dienen vóór 1 april te zijn voldaan.

Er kan ook worden gekozen voor automatische incasso.

De jaarincasso's worden rond 1 april geïncasseerd.

De kwartaalincasso's worden geïncasseerd rond 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 december.

 

De rekeningnummers van Tennisclub Hoogland zijn

        
Rabobank     NL16 RABO 0123 0108 02

  ING
   NL19 INGB 0658 2721 36

 

Ga voor het formulier automatische incasso naar "Incasso" onder de button "Mijn club". Het formulier dat verschijnt kun je printen, invullen en versturen.  

Trainingsbijdrage

Bijdrage jeugdtraining

Zomertraining 1 april tot 1 oktober   € 80,--

Wintertraining 1 oktober tot 1 april   € 80,--

De nota's voor de jeugdtraining worden verzonden in mei en november. Deze nota's worden niet automatisch geïncasseerd.

 

Bijdrage selectietraining

De bijdrage voor de selectietraining van oktober 2015 tot oktober 2016 is vastgesteld op € 170,--. Dit bedrag wordt berekend aan selectiespelers die tweemaal per week trainen.
Aan selectiespelers die gedurende de winterperiode (oktober - maart) driemaal trainen wordt € 212,50 berekend.

Deze eigen bijdrage wordt tegelijk met de contributie 2016 geïnd.

De betaling van het totale bedrag (contributie en selectiebijdrage) kan in 4 termijnen worden betaald door het invullen van een volmacht automatische incasso.

 Ogenblik a.u.b. ...