KNLTB Ledenpas

Ieder lid ontvangt elk jaar een nieuwe KNLTB ledenpas. Deze kunt u in de loop van maart ophalen.
Informatie over data, plaats en tijd wordt per e-mail bekend gemaakt.
Deze pas heb je nodig om via het afhangbord een baan te reserveren en is tevens nodig voor toegang
tot het park en clubhuis. Ook is de pas nodig als je competitie of toernooien gaat spelen.

Een nieuwe pasfoto op de ledenpas kan worden aangevraagd door uiterlijk 31 december bij voorkeur per e-mail een pasfoto (300 x 400 pixels) te sturen of per post  o.v.v. naam en KNLTB lidnummer, te sturen aan de ledenadministratie: Postbus 385, 3800 AJ Amersfoort.

KNLTB ledenpas verloren?
Als je de ledenpas bent verloren of wanneer de pas beschadigd is, kun je een nieuwe aanvragen door:
  •  € 2,50 over te maken op rekeningnummer NL16 RABO 0123 0108 02 o.v.v. nieuwe pas en jouw naam.
  •  Een e-mail te sturen aan de ledenadministratie.
  •  De duplicaat ledenpas wordt door de KNLTB toegezonden.

Ogenblik a.u.b. ...