Beleid niet spelende leden

BELEID NIET SPELENDE LEDEN

 

Goed gekeurd tijdens de Algemene Leden Vergadering d.d. 29 januari 2001

 

 

1         Definitie

Een ‘niet spelend lid’ is iemand die een zekere tijd niet in staat is om de tennissport te beoefenen wegens zwangerschap, ziekte of blessure.

 

 

2         Doelstelling

Het tegemoet komen in de lidmaatschapskosten voor leden die voldoen aan bovengenoemde definitie.

 

 

3         Tijdsduur

Een lid kan niet langer dan 2 jaar aanspraak maken op het niet spelend lidmaatschap.

Bij een periode van tennisongeschiktheid van korter dan 3 maanden volgt geen vergoeding.

 

Na afloop van 2 jaar niet spelend lidmaatschap kan het lid kiezen uit één van de onderstaande mogelijkheden:

 

·         Hij/zij blijft lid en betaalt de volledige contributie.

·         Hij/zij bedankt als lid

·         Hij/zij laat zich overplaatsen naar de wachtlijst met behoud van het T.C.H.lidnummer, waarmee een hogere plaats op deze lijst wordt ingenomen

 

In bijzondere gevallen kan door het bestuur anders worden beslist.

 

 

4         Uitvoering

4.1   Aanmelden als niet spelend lid

Een lid dat zwanger is, ziek wordt of geblesseerd raakt meldt zich bij de ledenadministratie of bij de penningmeester.

De speelrechten van het betreffende lid worden in het afhangststeem geblokkeerd.

4.2   Herstelmelding

Na herstel meldt het lid zich opnieuw waarna zijn rechten worden gedeblokkeerd zodat hij/zij weer de mogelijkheid heeft om te tennissen.

4.3   Proef tennissen

Het is een niet spelend lid toegestaan om voorafgaand aan zijn/haar herstelmelding een keer proef te tennissen om na te gaan of hij/zij inderdaad weer in staat is om te gaan tennissen.

4.4   Restitutie

De penningmeester stelt vast hoelang de tennisongeschiktheid heeft geduurd en restitueert een overeenkomend bedrag aan contributie op bank- of girorekening van het betreffende lid.

Niet spelende leden die regelmatig tennissend worden gesignaleerd verliezen hun recht op restitutie.

De restitutie contributie bedraagt €. 9,- per maand met een maximum van €. 90,- per jaar (tennisseizoen). Er wordt gerekend met hele maanden. Voor jeugdleden is de restitutie naar rato.

Restitutie vindt plaats na de herstelmelding (4.2) van het niet spelend lid of aan het einde van het tennisseizoen.

 

 

5         Geldigheid

De genoemde bedragen kunnen worden aangepast bij wijziging in de contributie.

De regeling geldt zolang de middelen van de vereniging dit toelaten.

 

 


Ogenblik a.u.b. ...