Contributie & incassoHet contributiebedrag voor het seizoen 1 april 2016 tot 31 maart 2017 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2016 als volgt vastgesteld:
  • Senioren  vanaf 18 jaar           € 185,-- per jaar.
  • Junioren B  13 t/m 17 jaar      € 110,-- per jaar.
  • Junioren  6 t/m 12 jaar           €   85,-- per jaar.

Een junior B wordt senior in het kalenderjaar dat hij/zij 18 jaar wordt.
Een junior wordt junior B in het kalenderjaar dat hij/zij 13 jaar wordt.

 

Studentenlidmaatschap

Met ingang van het tennisseizoen 1 april 2015 kent TCH een 'studentenlidmaatschap'.
Dit lidmaatschap is bedoeld voor diegenen die een dagopleiding volgen en buitenshuis wonen.
De contributie bedraagt € 110,--.

Zij die daar voor in aanmerking willen komen dienen zich schriftelijk of per e-mail te melden bij de ledenadministratie, onder vermelding van de te volgen dagopleiding en het woonadres buitenshuis.
De studenten-leden moeten zich wel ieder jaar opnieuw aanmelden voor dit lidmaatschap.

Wij hopen dat deze tegemoetkoming er toe bijdraagt dat jongeren langer lid blijven van onze vereniging.


De contributie kan bij TCH als volgt worden voldaan:

  1. jaarrekening die je zelf overmaakt;
  2. jaarincasso;
  3. viermaal per jaar per kwartaalincasso.


Ogenblik a.u.b. ...